Miejsce zajazdów:

Aula Minor (I piętro)

Wydział Teologii
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Ul. Hozjusza 15
11-041 OLSZTYN

Adres biura:

Ul. Mickiewicza 10
10-509 OLSZTYN

tel. +48 500 400 996

www.synodmlodych.pl
synodmlodych@wp.pl

Gdzie dojechać na nasze zjazdy?