Parafia:
Miejscowość:
Imię i nazwisko kandydata:
Data urodzenia kandydata:

E-mail kandydata:
Numer telefonu kandydata:

Czy należy do wspólnoty? TakNie

Jeśli tak, to do jakiej?
Imię i nazwisko osoby ZGŁASZAJĄCEJ