15.10
Ostateczny termin zgłoszeń do udziału w I Warmińskim Synodzie Młodych.

21.10
I Sesja Synodu
Wypracowanie dokumentu dot. katechizacji młodych.

PYTANIE PRZEWODNIE: Jak zachęcić młodzież do lekcji religii?

9.12
II Sesja Synodu
Wypracowanie dokumentu dot. przygotowania do bierzmowania

PYTANIE PRZEWODNIE: Czy bierzmowanie jest inwestycją na przyszłość?

24.02
III Sesja Synodu (pastoralna)
Wypracowanie dokumentu dot. miejsce młodych w środowisku parafialnym.

PYTANIE PRZEWODNIE: Co może zrobić młodzież w parafii?

14.04
IV Sesja Synodu (moralna)
Wypracowanie dokumentu dot. różnych form ewangelizacji młodych.

PYTANIE PRZEWODNIE: Co mogę zrobić z narzędziami, które otrzymałem podczas synodu?

31.05

Zakończenie pierwszej edycji Warmińskiego Synodu Młodych
KONCERT EWANGELIZACYJNY